Veiligheidschouw Industrieterrein Kerkhoven / Laarakkers te Oisterwijk

Inleiding 
Deze veiligheidsschouw is opgesteld om meer aandacht te schenken aan bedrijventerreinen Kerkhoven & Laarakkers in Oisterwijk op het gebied van Schoon, Heel & Veilig. 
Voor het uitvoeren van deze toetsing is geen inhoudelijke kennis noodzakelijk. Deze schouw is bedoeld om (onveilige) situaties te constateren, waarna er vervolgens acties kunnen worden ondernomen door de werkgroep KVO in samenwerking met gemeente Oisterwijk, Politie en Brandweer.  
 
Werkwijze 
Op dinsdag 15 september 2020 er een veiligheidsschouw plaatsgevonden, uitgevoerd door een aantal leden van de werkgroep KVO Oisterwijk: - De heer P. Huisman namens de Politie  - De heer J. van den Bersselaar namens de Brandweer Midden- en West-Brabant - De heren F. van de Wouw, B. Augustijn, F. van de Griendt en D. van Helden namens Bedrijven Contact Oisterwijk - Mevrouw M. van den Hout namens de gemeente Oisterwijk 
 
Constateringen
De volgende thema’s zijn meegenomen in deze veiligheidsschouw:

- Openbare verlichting

- Orde en Netheid

- Onderhoud & Beheer 

Thema openbare verlichting

Tijdens de schouw hebben we twee lichtmasten scheef zien staan. Begin september zijn er bij Nobralux, zij regelen het onderhoud voor de openbare verlichting in de gemeente Oisterwijk, meldingen binnen gekomen dat de verlichting het niet meer deed bij de Laarakkerweg en De Nedervonder. De storingen zijn doorgegeven aan Enexis omdat er een kabelstoring zou zijn.  Deze scheve mast (aangereden mast) wordt of heel snel vervangen als de bestelde mast binnenkort wordt geleverd en anders heel snel af geslepen. Deze mast staat best gevaarlijk. 
 
Thema orde en netheid

ZAPpers zijn actief op de industrieterreinen. Dat zorgt ervoor dat er weinig zwerfafval te vinden is op de industrieterreinen. Ook hier wordt weer een verzoek gedaan op de ondernemers dat ze hun eigen omgeving schoonhouden.  
 
Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen, de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers kunnen naast afvalbakken of containers van de gemeente worden neergelegd en worden gratis opgehaald door de gemeente. De vrijwilligers in Moergestel en Oisterwijk hebben beiden hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’. 
 
Thema Onderhoud en beheer

Tijdens de schouw hebben we gezien dat er een straatnaambordje scheef hangt. De Buitendienst van de gemeente Oisterwijk, zal zorgen/ heeft gezorgd dat dit bordje weer recht komt te hangen.
De ergste oneffenheden zijn/worden door De Buitendienst van de gemeente Oisterwijk opgepakt. Daarbij wel de kanttekening dat dit beperkt is omdat deze omgeving vraagt om een projectmatige aanpak. Dat is met de wegbeheerder besproken en daar ligt dan ook de verdere afwikkeling van dit verzoek. Daarmee is overigens niet gezegd dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. 
Op diverse plekken liggen hekken van Prorail in de berm. Helaas is er nog geen contact gelegd met Prorail om deze hekken op te ruimen. Dit actiepunt wordt opgepakt door Marleen van den Hout van de gemeente.   

Overige thema’s  

Onderstaande thema’s zijn niet aan bod gekomen op 15 september 2020, maar zijn nog zeker van belang.  
 
-Thema diefstal en inbraak Ondernemers moeten regelmatig hun eigen terreinen en de omgeving controleren om te voorkomen dat er diefstal wordt gepleegd of wordt ingebroken.   
-Thema bewegwijzering en huisnummering Huisnummering en bewegwijzering laat te wensen over. Goede en ordelijke huisnummering geeft een beter straatbeeld en een verzorgde indruk.  
-Thema camerabewaking Ondernemers kunnen hun camera’s aanmelden op de website van de politie, camera in beeld: https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=49462dff-8187-49e78616-81665d56bdc3.  
-Thema groenonderhoud Maaien is een beleidskeuze voor ecologische bermen. 2 maaibeurten per jaar. Juni en najaar. Veel ondernemers maaien zelf frequent, dat wordt gedoogd. 
 
Conclusie

Na het afronden van de schouwronde is door de werkgroep geconcludeerd dat het bedrijventerrein op, op een paar punten na, in goede staat verkeerd.   
Belangrijk is om goed te communiceren met de ondernemers en om te komen tot bewustwording over veiligheid op de bedrijventerreinen.