Veiligheidsschouw tbv Keurmerk Veilig Ondernemen

Veiligheidsschouw Industrieterrein Kerkhoven/ Laarakkers te Oisterwijk

Inleiding

Deze veiligheidsschouw is opgesteld om meer aandacht te schenken aan bedrijventerreinen Kerkhoven & Laarakkers in Oisterwijk op het gebied van Schoon, Heel & Veilig.

Voor het uitvoeren van deze toetsing is geen inhoudelijke kennis noodzakelijk. Deze schouw is bedoeld om (onveilige) situaties te constateren, waarna er vervolgens acties kunnen worden ondernomen door de werkgroep KVO in samenwerking met gemeente Oisterwijk, Politie en Brandweer.

Werkwijze

Op dinsdag 8 juni 2021 heeft er een veiligheidsschouw plaatsgevonden, uitgevoerd door een aantal leden van de werkgroep KVO Oisterwijk:

- De heer P. Huisman namens de Politie

- De heren F. van de Wouw, B. Augustijn, F. van de Griendt en D. van Helden namens Bedrijven Contact Oisterwijk

- Mevrouw K. van der Maden en mevrouw M. van den Hout namens de gemeente Oisterwijk

Constateringen

De volgende thema’s zijn meegenomen in deze veiligheidsschouw:

 Algemene veiligheid

 Verkeersveiligheid

Algemene veiligheid

Vanuit de Schijfstraat zijn we via de Ambachtstraat en de Gasstraat lopend bij KVL terecht gekomen. We maakten ons enigszins zorgen of de toren van KVL geen onveilige situatie oplevert voor kinderen. Het lijkt alsof kinderen hier op kunnen klimmen.

             

Verkeersveiligheid

Deze schouw is vooral de verkeersveiligheid aan bod gekomen.

Ambachtstraat Aan de Ambachtstraat wordt er een fietspad/ looppad gemist. Als voetganger/ fietser moet je goed op blijven letten. Het fietspad langs de Ambachtstraat houdt t.h.v. Droomboulevard houdt ineens op. Fietsers moeten dan van de linkse kant van de weg naar de rechtse kant toe.

         

Laden en lossen In de ochtenduren (tijdens de spits) zien we geregeld dat er vrachtauto’s geparkeerd worden op de openbare weg voor het laden en lossen. Hiermee ontstaan er opstoppingen op de weg. Door de BOA’s van de gemeente Oisterwijk, wordt hierop regelmatig gecontroleerd. De controles zullen aangescherpt worden hierop.

Heusdensebaan/ Sprendlingenstraat Op donderdag 24 juni jl. is met een afvaardiging van het KVO en met een verkeerskundige van de gemeente Oisterwijk een gesprek geweest. In het najaar van 2021 wordt er gekeken waar de prioriteiten liggen welke verkeerssituaties - op basis van data- en risicogestuurd werken – aangepast moeten worden om een verkeersveiligere situatie te krijgen. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft besloten dat er niet wordt geïnvesteerd in de capaciteit van rotondes en uitbreiden van de infrastructuur, maar dat er wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid en meer gebruik van de fiets. De kruising Heusdensebaan/ Sprendlingenstraat, maar ook de Bedrijfsweg en de Laarakkerweg zijn aangemerkt als wegen met een hoog verkeersonveilig risico. Dit komt omdat o.a. vanwege de snelheid i.c.m. met veel bedrijven met uitritten aan deze wegen zitten. Er wordt met input vanuit de ondernemers op de bedrijventerreinen gekeken, waar dat de prioriteit moet komen te liggen en waar en hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Ondernemers worden op de hoogte gehouden, van de stappen die gezet gaan worden na de zomer, via Marleen van den Hout.

Overige thema’s

Onderstaande thema’s zijn niet aan bod gekomen op 8 juni 2021, maar zijn nog zeker van belang.

 Thema diefstal en inbraak Ondernemers moeten regelmatig hun eigen terreinen en de omgeving controleren om te voorkomen dat er diefstal wordt gepleegd of wordt ingebroken.

 Thema bewegwijzering en huisnummering Huisnummering en bewegwijzering laat te wensen over. Goede en ordelijke huisnummering geeft een beter straatbeeld en een verzorgde indruk.

 Thema camerabewaking

Ondernemers kunnen hun camera’s aanmelden op de website van de politie, camera in beeld: https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=49462dff-8187-49e7- 8616-81665d56bdc3.

Thema groenonderhoud

  Maaien is een beleidskeuze voor ecologische bermen. 2 maaibeurten per jaar. Juni en najaar. Veel ondernemers maaien zelf frequent, dat wordt gedoogd.

 Thema orde en netheid De bedrijventerreinen zien er relatief netjes uit. Fixi -> https://www.fixi.nl/#/gho-gemeenten/issue/new+map

Zwerfvuil? Straatlantaarn kapot? Verstopte riolering? Losse tegels? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding! Met Fixi kun je online makkeljk je melding doorgeven. Je kunt alle informatie kwijt over je melding. Ook kun je foto’s toevoegen en zien of iemand anders de melding misschien al heeft doorgegeven.

Conclusie

Na het afronden van de schouwronde is door de werkgroep geconcludeerd dat het bedrijventerrein op, op een paar punten na, in goede staat verkeerd.

Verkeersveiligheid

Deze schouw is vooral de verkeersveiligheid aan bod gekomen.