Zonnescan Bedrijfsdaken

ZONNE-INSTALLATIES OP ALLE BEDRIJFSDAKEN DOE JE MEE?

Het bedrijfsleven heeft een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot van Nederland. Dat kan en moet anders.

Steeds meer bedrijven investeren al in de verduurzaming van hun bedrijfspanden. Dat levert een mooie bijdrage aan een duurzaam Nederland én aan de fi nanciële weerbaarheid van het bedrijf. Zonnepanelen op een bedrijfsdak leveren namelijk 25 jaar lang duurzame energie en duurzame fi nanciële opbrengsten. De gemeente Oisterwijk vindt verduurzaming belangrijk en wil daarom bedrijven stimuleren en helpen. Gemeente Oisterwijk wil bedrijven helpen Gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk dat bedrijven in de gemeente aan de slag gaan met het verduurzamen van hun bedrijfspand. Zonnepanelen plaatsen is daarvoor een goede maatregel. Gemeente Oisterwijk heeft daarom aan DEC-Oisterwijk gevraagd hoe bedrijven op een onafhankelijke manier gestimuleerd en geholpen kunnen worden. Je weet dan snel of het plaatsen van zonnepanelen op je bedrijfsdak interessant en haalbaar is. DEC-Oisterwijk werkt daarvoor samen met Zonnecoaches Brabant.

Zonnecoaches Brabant is een netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van het realiseren van zonneprojecten, grondgebonden en op bedrijfsdaken. Ik wil een zonnescan uit laten voeren, hoe nu verder? De zonnecoaches Brabant hebben een Zonnescan Bedrijfsdaken ontwikkeld. Hiermee krijgen bedrijven op een effi ciënte en onafhankelijke manier inzicht in de (fi nanciële) mogelijkheden om een zonne-installatie op hun bedrijfsdak te plaatsen. De zonnescan maakt inzichtelijk wat de kosten en opbrengsten zijn, of de stroomaansluiting geschikt is, hoeveel zonnepanelen mogelijk zijn, etc. Hoe gaat de zonnescan in zijn werk? Na aanmelding door het bedrijf voor een zonnescan maakt de Zonnecoach een afspraak voor een bezoek aan het bedrijf. Tijdens het bezoek (van circa 1 uur) van de zonnecoach worden de situatie en wensen van het bedrijf besproken en de benodigde gegevens verzameld. De mogelijke scenario’s voor een zonne-installatie worden doorgenomen. Vervolgens gaat de zonnecoach aan de slag met de verzamelde gegevens en informatie en berekent één of twee (financiële) scenario’s voor zonne-installatie op het het bedrijfsdak. Per mail wordt vervolgens een beknopt rapport met de financiële kosten en opbrengsten (business-case) inclusief toelichting naar het bedrijf gestuurd.

Binnen twee weken na het opsturen, neemt de Zonnecoach telefonisch contact op met het bedrijf, om te vragen of alles duidelijk is en of ondersteuning nodig is bij een eventueel vervolg. Kosten van de zonnescans Een zonnescan kost € 365,- excl. BTW. De gemeente Oisterwijk stelt €100,- per bedrijf beschikbaar voor de eerste 10 bedrijven die zich aanmelden voor de zonnescan, als tegemoetkoming in de kosten. Aanmelden en nadere informatie Je kunt je per mail aanmelden voor de zonnescan via energieloket@dec-oisterwijk.nl. Vermeld daarin het onderwerp (Zonnescan Bedrijfsdak) en de naam van het bedrijf en de contactpersoon met bijbehorende adres- en contactgegevens. De Zonnecoach neemt vervolgens telefonisch contact op om het bedrijfsbezoek in te plannen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank (06-20407317). Voor meer informatie over het netwerk Zonnecoaches zie www.zonnecoachesbrabant.nl